P&H Adviseurs

P&H Adviseurs, opgericht in januari 2008 door Eugene Peeters, adviseert in en begeleidt kleine en grote bouwprojecten. Wij hebben ruime ervaring in architectuur en bouwmanagement in particuliere en zakelijke bouwprojecten en utiliteit- en kantoorbouw (ontwikkeling en realisatie).
Daarnaast voeren wij bouwinspecties uit en kunnen wij u adviseren op het gebied van schadeherstel, financiën, budgetten en maken wij haalbaarheidananalyses.

Betrokkenheid bij de initiatieffase, de realisatie en de nazorg. Maximale betrokkenheid en dus een maximaal rendement voor de klant.

P&H Adviseurs werkt voornamelijk voor opdrachtgevers en gebruikers.

Samen met de opdrachtgever:
• het programma van eisen vastleggen
• selecteren en contracteren van adviseurs
• bepalen in welke contractvorm het project uitgevoerd kan worden
• aanbesteden in percelen
• het indelen en aansturen van de organisatie: wie doet wat, waar en wanneer

Tijdens de uitvoering:
• Dagelijks toezicht op de bouw, waar nodig bijsturing en aansturing uitvoering;
• Het houden van bouwvergaderingen
• Kwaliteitsbewaking van de bouw;
• Financiële bewaking ten opzichte van budgettering;
• Tussentijdse evaluatie en communicatie richting opdrachtgever en participanten;

Verzorgen van de oplevering en leveren van nazorg